W rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej w dniu 14.10.16 zainaugurowano nowy rok akademicki na Uniwersytecie Pedagogicznym.

Po uroczystej immatrykulacji studentów nastąpiło wręczeniu odznaczeń państwowych i resortowych pracownikom UP. Podczas uroczystości z Instytutu Nauk o Wychowaniu zostali odznaczeni Medalem Komisji Edukacji Narodowej: dr Agnieszka Domagała-Kręcioch, dr Olga Wyżga, dr Artur Fabiś oraz
dr hab. Jiří Prokop, prof. UP.  Serdecznie gratulujemy wyróżnienia.

Podczas inauguracji Senat Uczelni nadał godność doktora honoris causa wybitnemu językoznawcy, poloniście i slawiście prof. dr. hab. Bogdanowi Walczakowi z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.