DYREKCJA INSTYTUTU NAUK O WYCHOWANIU

 

 •  DYREKTOR INSTYTUTU:
  dr hab. Barbara Kędzierska, prof. UP

  tel: 12 662 6598
  wejście do pokoju przez sekretariat pok. 414

 

 • Z-CA  DYREKTORA
  dr Olga Wyżga

  pokój 417
  tel: 12 662 6597

 

 • Z-CA DYREKTORA
  dr hab. Andrzej Ryk, prof. UP

  pokój 417
  tel: 12 662 6597