„Aktywność międzypokoleniowa jako droga do społecznej edukacji przez, dla, do i w starości”

Katedra Pedagogiki Społecznej i Andragogiki w Instytucie Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz  XVI Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Krakowie zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej;
Aktywność międzypokoleniowa jako droga do społecznej edukacji przez, dla, do i w starości”,
która odbędzie się 2 CZERWCA 2017 ROKU w budynku XVI LO, os. Willowe 1, 31-901 Kraków.

Adres konferencji i szczegółowe informacje:
http://miedzypokoleniowo.blogspot.com/

Zapraszamy.

_______________________________________________________________________________________________

Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa „Jak starzeć się zdrowo: multidyscyplinarne ujęcia, całożyciowe aplikacje”

Termin:  23–25 marca 2017 r.

Organizatorzy:  

  • Katedra Pedagogiki Społecznej i Andragogiki w Instytucie Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Pedagogicznego
  • Katedra Psychologii Uniwersytetu Pedagogicznego

Dokumenty:  

Strona internetowa:  www.zdrowo.up.krakow.pl


Szanowni Państwo,

w imieniu Rektora Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu, dra Andrzeja Zduniaka,
zapraszam do udziału w

I Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Kultura pokoju” pod hasłem: „Wojna i pokój w XXI wieku”,

która odbędzie się w dniach 17-19 lutego 2016 r. w Galinach – Pałac i Folwark Galiny (woj. warmińsko-mazurskie)

(kultura.wsb.net.plTermin nadsyłania zgłoszeń 17 stycznia 2016 r.

***

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam Pracowników i Studentów na inaugurację współpracy Uniwersytetu
Pedagogicznego i Międzynarodowej Sieci Romskiej Młodzieży „ternYpe”
oraz programu edukacyjnego „Jaw siun – chodź, posłuchaj”, która odbędzie
się w piątek 20 listopada o 16:30 w sali 30 w siedzibie Uniwersytetu
Pedagogicznego, ul Podchorążych 2.

Wykład inauguracyjny wygłosi Andrzej Mirga, znany polski aktywista
romski, Chair of the Roma Education Fund Governing Board, Budapeszt.

W trakcie inauguracji odbędzie się też prezentacja książki
„Education for Remembrance of the Roma Genocide: Scholarship, Commemoration and the
Role of Youth.” Anna Mirga-Kruszelnicka, Esteban Acuna and
Piotr Trojański (eds.),Libron 2015. Książka zawiera referaty wygłoszone
podczas konferencji „Education for Remembrance of the Roma Genocide”,
zorganizowanej przez Sieć „ternYpe” na Uniwersytecie Pedagogicznym w
2014 r.

Z poważaniem,

Dr hab. Prof. UP Sławomir Kapralski
Instytut Filozofii i Socjologii
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

****Greetings!

Education, Culture and Society 2016 (12-14.09.2016) is an International Academic 
Conference organised by academics and students of social sciences and humanities
 for academics and students of social sciences, art studies and humanities from all over the world. 
The participants meet each other every year from the September 2014. 

The aim of the conference is the promotion of young academics as well as creation of an 
international transdisciplinary academic community.
 The main topics are usually problems of contemporary education related to the cultural 
and social change. 

All  kind of academics: professors, students, post-graduate students, doctoral candidates 
and young Ph.D.’s representing different branches of social sciences, art studies and 
humanities may take part in the conference.

In the year 2016 we are focused additionally on the specialist in adult and higher education. 
We hope to create one section, which will be dedicated to the problems of adult education 
in the contemporary world and another one about the idea of the university and  challenges
 in higher education.  The organisers of the conference are: 

Foundation “Pro Scientia Publica” (www.proscientiapublica.pl) 
University of Third Age in the University of Wroclaw (http://utw.wroclaw.pl/) 

The opening of the conference will take place in the Aula Leopoldina of the University of Wroclaw 
(pl. Uniwersytecki 1, Wroclaw, POLAND) 

The proceedings of the conference will take place in the University of the Third Age in the University 
of Wroclaw and in the  Institute of Pedagogy of the University of Wrocław (ul. J. Wl. Dawida 1, 
Wroclaw. POLAND). 

Participants could book the conference hotel after the confirmation of the conference application.

Conference participants are entitled to submit their papers for the international academic semi-annual 
“Journal of Education, Culture and Society” (http://jecs.pl/)

The language of all proceedings (lectures, papers, posters, discussions) is English.

The deadline for applying for the conference is 29.02.2016

****

Szanowni Państwo!

Zarząd Małopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego
oraz Katedra Logopedii i Zaburzeń Rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
mają przyjemność zaprosić 19 listopada 2015 r. na
VI Ogólnopolską Naukową Konferencję Logopedyczną
zatytułowaną
„NOWA LOGOPEDIA – Diagnoza i terapia osób starszych”.

UCZESTNICTWO
150 zł, dla członków PTL – 120 zł.
(do 15.11.2015)

Cena zawiera opłatę za certyfikat, poczęstunek oraz
VI tom „Nowej Logopedii”: Rozumienie – diagnoza i terapia*.
*bezpłatny egz. dla uczestników ubiegłorocznej konferencji 

 ORGANIZATORZY

dr hab. Halina Pawłowska-Jaroń,
dr Anna Siudak, tel. 691507302, siudaka@gmail.com
http://hatesz.vot.pl/logopedia/start 

****

 

Szanowni Państwo,

w imieniu Dziekana Wydziału Studiów Społecznych w Poznaniu Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu,
zapraszam do udziału w IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Paradygmaty badań nad bezpieczeństwem”
która odbędzie się w dniach 02-04 grudnia 2015 r. w Gniewie – Hotel Zamek Gniew****
http://www.konferencja.wsb.net.pl/o-konferencji1.html )

Zgłoszenia przyjmowane są do 03 listopada 2015 roku

W razie pytań, proszę o kontakt – e-mail: konferencja@wsb.net.pl .

****

Konferencja szkoleniowa nt. akredytacji w szkolnictwie wyższym

Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, we współpracy z Akademią Edukacji Praktycznej „Meritum”, zapraszają do udziału w V edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Akredytacja w szkolnictwie wyższym. Wyzwania. Kryteria. Dobre Praktyki”. Konferencja odbędzie się 15 grudnia 2015 r. w Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Konferencji – kliknij!

Konferencja adresowana jest przede wszystkim do przedstawicieli uczelni przygotowujących się do akredytacji zewnętrznej (PKA), pełnomocników/ zespołów ds. jakości kształcenia oraz wszystkich osób zainteresowanych zagadnieniami zarządzania procesami dydaktycznymi w szkolnictwie wyższym.

Konferencja będzie służyła upowszechnianiu wiedzy na temat zasad i narzędzi zapewniania jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym oraz wymogów, jakie należy spełnić, przygotowując się do akredytacji zewnętrznej (obligatoryjnej, np. akredytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej – programowej i instytucjonalnej lub fakultatywnej, np. środowiskowej). Zaproszenie do wygłoszenia referatów przyjęli m.in. prof. Józef Rogowski, sekretarz Polskiej Komisji Akredytacyjnej, prof. Zbigniew Marciniak, Przewodniczący Rady Konsultacyjnej Polskiej Komisji Akredytacyjnej, były Przewodniczący PKA oraz prof. Janusz Zawiła-Niedźwiecki i prof. Paweł Chmielnicki – członkowie PKA.

W charakterze prelegentów w konferencji wezmą udział wybitni eksperci znający problematykę akredytacyjną oraz specjaliści ds. jakości kształcenia najlepszych polskich uczelni (w tym uczelni uhonorowanych oceną wyróżniającą PKA). W trakcie obrad odbędą się panele umożliwiające zadawanie pytań i bezpośrednią dyskusję z ekspertami na temat akredytacji uczelni i zapewniania jakości kształcenia, z uwzględnieniem aktualnych przepisów i zasad oceny jakości kształcenia.

Dla osób zainteresowanych:

-Strona internetowa Konferencji – kliknij!

-Program Konferencji – kliknij!

-Zgłoszenie udziału – kliknij!

-Folder informacyjny – kliknij!

-Informacje organizacyjne – kliknij!

****

Szanowni Państwo,

w imieniu Rektora Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu, dra Andrzeja Zduniaka, zapraszam do udziału

w

XIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Edukacja XXI wieku” pod hasłem: „Patologie edukacji: ideologia, polityka, biurokracja”,

która odbędzie się w dniach 21-23 października 2015 r. w Szczyrku – CKiR „Orle Gniazdo”

  (http://www.konferencja.21.edu.pl/).

Termin zgłoszeń został wydłużony do 12 października 2015 roku.

kartę zgłoszeniową  należy przesłać na adres e-mail: edukacja@wsb.net.pl bądź anna.baskiewicz@wsb.net.pl

Opłata konferencyjna w wysokości 300 zł, wnoszona przez wszystkich uczestników, przeznaczona jest na:

– materiały konferencyjne, publikację w recenzowanej monografii naukowej,

– uroczysty bankiet przewidziany wieczorem 21 października 2015 roku,

– integracyjną kolację przy ognisku przewidzianą wieczorem 22 października 2015 roku.

– dodatkowe atrakcje.

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA
60-778 Poznań, ul. Elizy Orzeszkowej 1
tel. 61 8 510 518 wew. 31
e-mail:katarzyna.wojdyla@wsb.net.pl
http://www.wsb.net.pl/