Samorząd Studencki
Instytutu Nauk o Wychowaniu

          Znalezione obrazy dla zapytania facebook

Od polowy kwietnia Samorząd Studencki przewiduje realizację wielu zamierzeń. Zaplanowane działania będą uwzględniać następujące zadania:

Pomieszczenie
– Złożenie wniosku o wygospodarowanie pomieszczenia, które jest niezbędne do pracy Samorządu.
– Aranżacja pomieszczenia

Gablotka
– Otrzymaliśmy dostęp do gablotki, która mieści się między Sekretariatem INOW , a salą 416
– Planujemy w niej informować studentów o aktualnej działalności samorządu
(plakaty, zdjęcia, bieżące informacje, plan działalności).

Profil na Facebooku
– Planujemy założyć profil na Facebooku, na którym zamierzamy na bieżąco informować studentów o naszej działalności.

Skrzynki na prośby/zastrzeżenia/uwagi/zmiany studentów
– Skrzynki mają być po to by studenci mogli się wypowiedzieć co im się podoba a co nie, czego im brakuje, co chcieliby, żeby było, z prośbami, pytaniami itp.

Studentki z Ukrainy
– Zaangażowanie w pracę Samorządu studentek z Ukrainy.

Święto Instytutu Nauk o Wychowaniu
– Proponowany termin organizacji święta to druga połowa maja.

W programie:
– Bieg na orientacje w Parku Jordana
– Loteria fantowa
– Rozstrzygnięcie konkursu na Wykładowcę Semestru
– W przyszłym semestrze planujemy zorganizować konkurs na Studenta Semestru

„Kulturalny Student”

w kinie
– w filharmonii
– w muzeum
– w teatrze

proponujemy comiesięczne tematyczne akcje angażujące studenta w świat kultury, poprzez konkursy wiedzy, w których wygraną będą bilety do kina,
muzea, teatru itp.

Konkurs na logo Samorządu INOW

Plakaty
– Na piętrze naszego Instytutu zamierzamy rozwiesić plakaty promujące i zachęcające do działalności w Samorządzie INOW.

Międzynarodowe Spotkanie
– Chcielibyśmy w roku akademickim 2017/2018 zorganizować Międzynarodowy Dzień Kultury i Nauki, w którym zachęcimy do
konferencji, uczestnictwa i prezentacji swojego języka, tradycji, kultury, nauki Czechy, Słowację, Ukrainę i Polskę.

Spot Reklamowy
– Mamy w planie jeszcze w tym semestrze nakręcić kilkuminutowy spot reklamujący nasz Instytut.

Czasopismo
– Na naszym wydziale jeszcze nie dawno działało czasopismo AMFORA, chcielibyśmy reaktywować jego publikację.