STUDIA PODYPLOMOWE

Informator o studiach podyplomowych 2017/2018

DECYZJA REKTORA W SPRAWIE HARMONOGRAMU OPŁAT WNOSZONYCH PRZEZ KANDYDATÓW ZA STUDIA PODYPLOMOWE I NIESTACJONARNE W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018


Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, terapia i diagnoza pedagogiczna


Kierownik studiów: dr Jolanta Rybska-Klapa


ROCZNY HARMONOGRAM ZJAZDÓW na rok ak. 2016/2017

III semestr

Zjazd/data:

24 – 25.09.2016; 21 – 23.10.16; 18 – 20.11.16; 2 – 4.12.16; 16 – 18.12.16;

13 – 15.01.2017; 27 – 29.01.17; 17 – 19.02.17

 

I/II semestr
Zjazd/data:  

21 – 23.10. 2016; 18 – 20.11.16; 2 – 4.12.16; 16 – 18.12;

13 – 15.01.2017; 27 – 29.01; 17 – 19.02.17