Grupa studentów z Ukrainy

Rok Kierunek/specjalność Opiekun Harmonogram
I Pedagogika społeczno-opiekuńcza
z pedagogika szkolna
dr Artur Fabiś  15-26.05.2017
 II  Pedagogika społeczno-opiekuńcza
z pedagogika szkolna
 dr Ewa Śliwa  29.05-8.06.2017

Pełnomocnik ds. koordynacji realizacji postanowień porozumienia o wspólnym kształceniu studentów
przez Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie i Przykarpacki Narodowy Uniwersytet w Iwano-Frankiwsku
dr Olga Wyżga
tel. +48 12 662-6596

Rok Kierunek/specjalność Opiekun roku Harmonogram
I Pedagogika społeczno-opiekuńcza dr A.Fabiś sem. I
sem. II
II Pedagogika społeczno-opiekuńcza dr Ewa Śliwa sem. I
sem. II

Plany studiów na rok ak. 2016/2017: I; II pso; peiz – studia stacjonarne