Rok Kierunek/specjalność Opiekun roku Harmonogram
I Pedagogika społeczno-opiekuńcza
z pedagogika szkolna
mgr Patrycja Curyło-Sikora sem. I
sem. II
Promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień sem. I
sem. II
II Pedagogika społeczno-opiekuńcza
z pedagogiką szkolną
mgr Anna Mróz sem. I
sem. II
II Promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień sem.I
sem. II
III Pedagogika społeczno-opiekuńcza
z pedagogika szkolną
mgr Kinga Sobieszczańska sem. I
sem. II
III Promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień sem. I
sem. II

Plany studiów na rok ak. 2016/2017: I; II psozpsz; pzipu – stacjonarne; III psozpsz; pzipu, ds – stacjonarne