Dyżur Pana dr Sławomira Trusza  czwartek 14.09.2017 od godz. 10.00-12.00 (pok.502).


PRZERWA URLOPOWA

Informujemy, że w dniach
od 4 sierpnia 2017 roku do 4 września 2017 roku
sekretariat INoW  będzie nieczynny z powodu przerwy urlopowej.
Życzymy udanych wakacji…

________________________________________________________________________________________________

Nieobecność!

Pani dr hab. Zofia Szarota, prof. UP i dr Artur Fabiś będą nieobecni w dniach 6.06-7.06.2017 r.
Pani dr hab. Zofia Szarota będzie nieobecna w dniach 11-13.06.2017 r.


Dyżur Pana dr Łukasza Albańskiego z dn. 09.06 piątek zostaje przeniesiony na wtorek 13.06.2017 od godz. 9.00-10.00 (pok.501).

_______________________________________________________________________________________________

Dyżur Pani dr Jolanty Urbanek z dn. 14.06 środa zostaje przeniesiony na wtorek 13.06.2017 od godz. 15.00 – 16.30 (pok.511).

_______________________________________________________________________________________________

Dyżur Pani dr Jolanty Maćkowicz z dn. 14.06 środa zostaje przeniesiony na wtorek 13.06.2017 od godz. 15.30 – 17.00 (pok.410).

_______________________________________________________________________________________________

Nieobecność!

W dniach 6-8.06.2017 r. będzie nieobecny dr Łukasz Albański – Konferencja Naukowa

Dyżur PhDr. Łukasza Tomczyka z dn. 14.06 środa zostaje przeniesiony na poniedziałek 12.06.2017 od godz. 16.30 – mediateka.
W dniu 12.06.2017 istnieje możliwość uzupełnienia dokumentacji związanej z praktykami pedagogicznymi dla studentów 2 roku mgr PSO niestacjonarne.
W dniu 12.06.2017 o godz. 16.30 odbędzie się dodatkowe zaliczenie z przedmiotu technologia informacyjna dla studentów 1 roku studia niestacjonarne – mediateka.

Nieobecność!

Pani mgr Anna Kaczmarska w dniach 29 maja -01 czerwca 2017 roku będzie nieobecna

__________________________________________________________________________________

Nieobecność!

Pani dr hab. Zofia Szarota, prof. UP w dniach 29-30 maja 2017 roku będzie nieobecna

_______________________________________________________________________________

Nieobecność!

Pani dr Jolanta Maćkowicz w dniach 31maja-01 czerwca 2017 roku będzie nieobecna

______________________________________________________________________________________________________________________

Zmiana  dyżuru!

 Dyżur Pana dr hab. Andrzeja Ryka, prof. UP zostaje przeniesiony ze środy 24 maja 2017 roku na piątek 26 maja na godz. 14.30

_____________________________________________________________________________________________________

Zmiana  dyżuru!

W miesiącu maju dyżur Pani dr Jolanty Rybskiej-Klapy będzie się odbywać w środy w godzinach od 15.00-16.30

____________________________________________________________________________________

Nieobecność!

Mgr Katarzyna Sygulska będzie nieobecna w dniach 16-26 maja.2017 roku z powodu choroby.

_________________________________________________________________________________________

Zmiana godziny dyżuru!

 Dyżur Pani dr Agnieszki Domagały-Kręcioch zostaje przeniesiony z dnia 19 maja 2017 r.  na 17 maja 2017r. na  godz. 12.30- 14.00.

____________________________________________________________________________________________

Zmiana godziny dyżuru!

W dniach 9 i 16 maja 2017 roku dyżur Pani mgr Barbara Pietrygi-Szkarłat odbędzie się w godzinach 8.30-10.00

 ____________________________________________________________________________________________________

Nieobecność!

W dniu 28.04.2017 r. z powodu urlopu będą nieobecne następujące osoby: dr Jolanta Maćkowicz, PhDr. Łukasz Tomczyk


Nieobecność!

W dniach 24-28.04.2017 z powodu udziału w programie ERASMUS+ będą nieobecna następujące osoby:

dr Agnieszka Domagała-Kręcioch

mgr Anna Kaczmarska

mgr Patrycja Curyło-Sikora

 


Zmiana dyżuru!

PhDr. Łukasz Tomczyk zmienia termin dyżuru ze środy (26.04.br) na wtorek (25.04.br) 9.30 – 11.00.


Nieobecność!

Dr hab. Andrzej Ryk, prof. UP w dniu 20 kwietnia 2017 roku będzie nieobecny

____________________________________________________________________________________________

Nieobecność!

Dr Hanna Stępniewska-Gębik  w dniach 19-27 kwietnia 2017 roku będzie nieobecna z powodu udziału w programie ERASMUS+.

_________________________________________________________________________________________________

Zmiana dyżuru!

Dr Hanna Stępniewska-Gębik przenosi dyżur na piątek 7 kwietnia br (piątek) w godz. 8.00-9.30.

_____________________________________________________________________________________________

 

Szanowni Państwo,

Dział Nauczania i Współpracy z Oświatą uprzejmie informuje, że na stronie
http://www.up.krakow.pl/student/aktualnosci-dla-studentow/1723-druga-tura-zapisow-na-wyklady-ogolnouczelniane-21-24-marca-2017
zostały zamieszczone aktualne informacje dotyczące zapisów na wykłady ogólnouczelniane w ramach II tury.


Zmiana dyżuru!

Dr Agnieszka Domagała-Kręcioch przenosi godziny dyżuru w dniu 17.03.br (piątek) na godz. 14.00 – 15.30.

 


Nieobecność!

Mgr Anna Kaczmarska będzie nieobecna do 23.03.2017 roku z powodu choroby.


Zmiana dyżuru!

PhDr. Ł. Tomczyk przenosi dyżur z dnia 15.03.br (środa) na 14.03.br na godz. 9.00 – 10.30.


Nieobecność!

Dr O. Wyżga będzie nieobecna do 22. 03.2017 roku z powodu choroby.


Wykłady ogólnouczelniane sem. II


Nieobecność!

Dr E. Śliwa będzie nieobecna w dniach 7-13. 03.2017 roku z powodu choroby.

_____________________________________________________________________________________________

Nieobecność!

Mgr B.Pietryga-Szkarłat będzie nieobecna w dniach 6-9.03.2017 roku z powodu choroby.


Poprawkowy termin zaliczenia

Ostateczny termin poprawek u Pani prof. Heleny Wrony-Polańskiej odbędzie się w dniu 13 lutego w godzinach 9.30-11.00
(p.402, ul. Ingardena4)

_________________________________________________________________________________________

Nieobecność!

Mgr Anna Kaczmarska będzie nieobecna w dniach 01-03.02.2017 roku z powodu choroby.

_____________________________________________________________________________________________

Odwołany dyżur!

Prof. Andrzej Ryk odwołuje swój dyżur w dniu 01.02.2017 r.

____________________________________________________________________________________________

Egzamin

Na egzamin z lektury dr Sławomir Trusz zaprasza studentów I roku PSOzPSz
oraz I PZiPU

30. i 31.01.2017 roku do sali 403 w godzinach 9.00 – 17.00


Nieobecność!

Dr E. Śliwa będzie nieobecna w dniach 17-20.01.2017 roku z powodu choroby.


Nieobecność!

Dr Ł. Albański będzie nieobecny w dniach 16-20.01.2017 roku z powodu choroby.


Nieobecność!

Z powodu choroby dr Sławomir Trusz odwołuje zajęcia w dniu 17.01.2017 r. z II rokiem PSO I st, godz. 9.00-10.30.
Kolejne spotkanie, dla całego roku, zgodnie z planem będzie związane z kolokwium.


Nieobecność!

Dr hab. Helena Wrona-Polańska, prof. UP  w dniu 11 stycznia 2017 roku  będzie nieobecna.

_______________________________________________________________________________________________

Nieobecność!

PhDr Łukasz Tomczyk  w dniu 10 stycznia 2017 roku  będzie nieobecny.


Nieobecność!

Dr Agnieszka Domagała-Kręcioch oraz dr Aleksandra Sarna  w dniach 19 grudnia 2016 roku  będą nieobecne  z powodu choroby.

_____________________________________________________________________________________

Zmiana godziny konsultacji!

Dr Łukasz Albański informuje, że w dniu 16 grudnia 2016 roku konsultacje odbędą się o godz. 14.30 w pokoju 501

_____________________________________________________________________________________

Nieobecność!

Mgr Anna Mróz w dniach 9 do 13 grudnia 2016 roku  będzie nieobecna  z powodu choroby.

_____________________________________________________________________________________________

Nieobecność!

Dr Agnieszka Domagała-Kręcioch oraz mgr Patrycja Curyło-Sikora  w dniu 8 grudnia  2016 roku  będą nieobecne

______________________________________________________________________________________________

Odwołany wykład ogólnouczelniany!

Pani dr hab. prof. UP Marzenna Jakubczak odwołuje swój dzisiejszy wykład ogólnouczelniany z powodu choroby.

________________________________________________________________________________________________

Nieobecność!

Dr Aleksandra Sarna w dniach  od 5 grudnia do 9 grudnia 2016 roku  będzie nieobecna  z powodu choroby.

________________________________________________________________________________________________

Dr Sławomir Trusz odwoluje wtorkowe zajecia z Metod badań pedagogicznych z II rokiem PSO I st., godz. 9.05-10.35 z powodu spotkania Wydziałowej Komisji ds Jakości Kształcenia z JM Rektorem. Zajecia te odbędą się, w kolejnym tygodniu, tj. 13 grudnia, godz. 10.35-12.20.


Szanowni Państwo,
w imieniu Pani Prodziekan dr hab Katarzyny Pluteckiej, prof UP uprzejmie informuję, że spotkanie w sprawie programu Erasmus odbędzie się 14 grudnia o godzinie 14:00 w sali 101 N  w budynku przy ul. Ingardena 4.


Nieobecność!

Dr Jolanta Rybska-Klapa w dniach 30 listopada do 8 grudnia 2016 roku  będzie nieobecna  z powodu choroby.


Nieobecność!

Mgr Anna Kaczmarska w dniu 30 listopada 2016 roku  będzie nieobecna  z powodu choroby.


Zmiana dyżuru!

Dr Hanna Stepniewska-Gębik przenosi swój dyżur z dnia 29.11.br na 30.11.br na godz. 8.30 – 10.00


Nieobecność!

Mgr Katarzyna Sygulska w dniach 25 listopada do 2 grudnia 2016 roku  będzie nieobecna  z powodu choroby


Nieobecność!

Prof. Z.Szarota, dr A.Domagala-Kęcioch, dr A.Fabiś oraz PhDr. Ł.Tomczyk  w dniach 28 listopada do 30 listopada  2016 roku  będą nieobecni  z powodu wyjazdu naukowego

 


 Nieobecność!

Prof.dr hab. Barbara Kędzierska informuje, że seminarium mgr II PSO 2 stopnia studia niestacjonarne
 zostaje przeniesione z dn. 25 listopada 2016 roku   na dzień 1 grudnia 2016 r.


Nieobecność!

Dr Artur Fabiś w dniu 22 listopada 2016 roku  będzie nieobecny  z powodu choroby


Nieobecność!

Dr Ewa Śliwa w dniu 22-25 listopada 2016 roku  będzie nieobecna z powodu choroby.


Nieobecność!

dniach 23-25 listopada 2016 roku Pani dr Olga Wyżga będzie nieobecna
z powodu udziału w konferencji naukowej

________________________________________________________________________________________________

Zmina dyżuru!

  Pani mgr Barbara Pietryga-Szkarłat  przeklada dyżur z poniedziałku 21.11.br (10:45-12:15) na piątek 18.11.br godzina 10:45-1215.


Nieobecność!

Dr Łukasz Albański w dniu 18 listopada 2016 roku  będzie nieobecny na dyżurze z powodu choroby


Nieobecność!

 Pani dr hab. Helena Wrona-Polańska, prof. UP oraz Pani mgr Barbara Pietryga-Szkarłat  w dniach od 24 do 25 listopada 2016 roku  będą nieobecne z powodu udziału w konferencji naukowej

______________________________________________________________________________________________

Nieobecność!

 Pani mgr Anna Kaczmarska oraz  Pani mgr Patrycja Curyło-Sikora w dniach od 23 do 25 listopada 2016 roku  będą nieobecne
z powodu udziału w konferencji naukowej

________________________________________________________________________________________

Nieobecność!

 Pani mgr Katarzyna Sygulska  w dniach od 15 do 24 listopada 2016 roku  będzie nieobecna
z powodu choroby

_______________________________________________________________________________________________

Nieobecność!

 Pan PhDr  Łukasz Tomczyk w dniach od 15 do 18 listopada 2016 roku  będzie nieobecny
z powodu choroby

______________________________________________________________________________________________

Nieobecność!

dniu 15 listopada 2016 roku Pan dr Sławomir Trusz będzie nieobecny
z powodu wyjazdu służbowego

Zajęcia zostaną przeprowadzone w dniu 29.11.2016 od godz. 9.05 – 12.20

 


Nieobecność!

dniu 15 listopada 2016 roku Pani dr Olga Wyżga będzie nieobecna
z powodu wyjazdu służbowego

__________________________________________________________________________________________

Zmiana terminu dyżuru!

Pani dr Hanna Stępniewska-Gębik  przenosi swój dyżur z 15.11.2016 na 16.11.2016 r. na godz. 8.00 – 9.30.

________________________________________________________________________________________

Nieobecność!

dniu 08 listopada 2016 roku Pani mgr Katarzyna Sygulska będzie nieobecna
z powodu choroby

_______________________________________________________________________________________

Zmiana terminu dyżuru!

W związku z przebywaniem roczników III PSOzPSZ i III PZiPU na praktykach w terminie od 7 do 25 listopada 2016 roku
Pani dr hab.  Helena Wrona-Polańska, prof. UP będzie mieć dyżur dla studentów tylko w czwartki w godzinach 11.30-12.15

_____________________________________________________________________________________

Nieobecność!

dniu 08 listopada 2016 roku Pan PhDr  Łukasz Tomczyk będzie nieobecny
z powodu uczestnictwa w panelu eksperckim

______________________________________________________________________________________

Nieobecność!

dniu 03 listopada 2016 roku Pani dr Wiesława Kogut będzie nieobecna

____________________________________________________________________________________

Nieobecność!

dniu 03 listopada 2016 roku Pani dr Jolanta Urbanek będzie nieobecna

_____________________________________________________________________________________

Nieobecność!

dniu 03 listopada 2016 roku Pani prof. Zofia Szarota będzie obecna na os. Stalowym
– obrona pracy magisterskiej

_______________________________________________________________________________________

Nieobecność!

dniu 03 listopada 2016 roku Pan PhDr  Łukasz Tomczyk będzie nieobecny
z powodu uczestnictwa w panelu eksperckim dot. cyberbezpieczeństwa

_______________________________________________________________________________________

Zmiana terminu dyżuru!

W tym tygodniu dyżur Pani mgr Anny Kaczmarskiej się w środę w godzinach 15.30-17.00

_______________________________________________________________________________________

Nieobecność!

dniu 24 października 2016 roku Pani dr Aleksandra Sarna będzie nieobecna

________________________________________________________________________________________

Zmiana terminu dyżuru!

W tym tygodniu dyżur Pani mgr Patrycji Curyło-Sikory jest przeniesiony z poniedziałki na środę w godzinach od 13.30-15.00

_________________________________________________________________________________________

Odwołany dyżur!

 W dniu 24 października 2016 roku dyżur Pani dr hab. Zofii Szaroty, prof. UP,

Pani dr Agnieszki Domagały-Kręcioch 

jest odwołany z powodu uczestnictwa w konferencji

____________________________________________________________________________________________

Odwołany dyżur!

 W dniu 21 października 2016 roku dyżur Pana dr Łukasza Albańskiego jest odwołany

_____________________________________________________________________________________    

Nieobecność!

 Pani dr hab.  Helena Wrona-Polańska, prof. UP w dniach 20 i 21 października 2016 roku będzie nieobecna.   

 _________________________________________________________________________________

Nieobecność!

 Pani dr  Jolanta Maćkowicz  do 5 grudnia 2016 roku będzie nieobecna  z powodu choroby.     


Nieobecność!

 Pani mgr Anna Zielińska w dniu 17  października 2016 roku będzie nieobecna  z powodu choroby.       


Nieobecność!

Pani mgr Patrycja Curyło-Sikora w dniu 17 października 2016 roku będzie nieobecna z powodu opieki nad dzieckiem.


Plan aktywności Instytutu Nauk o Wychowaniu

na rok akad. 2016/2017

 

 Ramowy miesięczny harmonogram cyklicznych działań w ramach Dnia Instytutowego 
I czwartek miesiąca Aktywność naukowo-organizacyjna w ramach katedr
II czwartek miesiąca Rada Instytutu (przed Radą Wydziału – III wtorek miesiąca)
III czwartek miesiąca Zebranie naukowe INoW
IV czwartek miesiąca Instytutowe spotkania/warsztaty w ramach doskonalenia zawodowego

 

Celem zebrań naukowych jest dyskusja problematyki naukowo-badawczej realizowanej

w ramach zadań statutowych w poszczególnych katedrach Instytutu. Każde zebranie naukowe

przygotowuje i koordynuje katedra według poniższego harmonogramu.

 

           Miesiąc   Katedra
Październik Katedra Pedagogiki Społecznej i Andragogiki
Listopad Katedra Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań Pedagogicznych
Grudzień Święta Bożego Narodzenia
Styczeń Katedra Teorii Wychowania i Pedagogiki Porównawczej
Luty Sesja / Przerwa międzysemestralna
Marzec Katedra Psychologii Zdrowia
Kwiecień Katedra Dydaktyki i Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju
Maj Sesja / Obrony prac
     

Zebrania naukowe będą również dotyczyły dyskusji i akceptacji promowanych w Instytucie

prac doktorskich.

 

Propozycja problematyki takich zajęć:

 

             Miesiąc  Katedra
Październik Plany, programy  i karty kursów nowych specjalności i studiów podyplomowych
Listopad Komputerowe programy wspomagające analizę wyników badań (ilościowych i jakościowych)
Grudzień Przerwa Świąteczna
Styczeń Założenia i kryteria promowanych w Instytucie prac: dyplomowych, magisterskich (doktorskich)
Luty Sesja / Przerwa międzysemestralna
Marzec Metodologia pedagogicznych badań naukowych
Kwiecień Problematyka wynikająca z bieżących potrzeb
Maj Sesja / Obrony prac
     

Dyrekcja

Instytutu Nauk o Wychowaniu

Anyone Do My Essay In My Situation? – Certain, We Can!

In this particular age of modern technology and the world wide web, receiving assist with anything is virtually only a few mouse clicks away. If you need help with fixing your washing machine, all you have to do is Google it away; if you need some help with your scientific paper, all you have to do is go online, and recently if you have to get an essay written, all you have to do is find a good online writing website, like us! Are you currently curious about – Can a person do my essay for me? Are you currently in the midst of the night time together with your hands on your heads and thinking about how to get rid of this excruciating mathematical dilemma? Then, get your hands out of your heads and visit our website, because we provide all the academic solutions to students of all kinds at any time of the day, at a very meager cost also provide attractive features which are absolutely free;

Anyone Please Do My Essay In My Opinion Cheap? – Your Desire Is Our Instruction, Sir!

Long gone are classified as the instances when university students acquired to address the many stress of presenting their jobs all independently and with regards to copying an associate, they bought treated with a. Now, via our web site why not try these out wedohomework.net you can find most of the academic enable you to need to have correct at your doorstep. Is surely an essay assignment seriously bugging you or else you are left thinking – Can an individual do my essay for me inexpensive? Then our publishing business is a good solution for your own doubts. Our price plans have been admired by even persons of Austria and Portugal year after year and our organization has received an amazing reputation by our literary geniuses. If you have an essay assignment needing and pending attention; dont waste your scientific mind on something you are not built to be a master of, leave it all to us, and believe us, your budget wont even so lightly be affected anyways, Its not anymore your problem.

Prefer To Employ Someone To Compose My Essay Papers! – Provide Us With A Go!

These days there are several lessons that you should review that there is invariably an out of-probability that you might find themselves flunking in a number of. The way to evade this kind of grotesque issues in your scholastic profession? Are you currently very an individual who can not center on topics like: The World of Computerized Accounting, The Basics of Accounting for Banking, and Finance and Methodological Accounting; just because you have so many literary assignments pending all the time, introduction to Finance? Have you been in dire need for a person to clear you of your respective anxieties? Perfectly, never start shouting – I want an individual to write my paper site web wedohomework.net newspaper! Simply because we have precisely the services available for you that you need. You never have got to total your essay assignments at the fee for burning off marks inside your big matters simply because we certainly have received superb freelance writers that make an effort day and night to help you.

Do You Want A Fantastic Essay Paper? – You Will Have Occur To The Right Location!

If you need a good essay paper, Its difficult these days to find good, credible writers; but we have got the best of the business; hire us today. If you place your sequence along with us, you may be entitling for any adhering to options.